WERKWIJZE

DE OPDRACHT

U geeft opdracht tot de taxatie. Dit is een opdracht tot het geven van een waardeoordeel van uw woning en het uitbrengen van een taxatierapport. Voorafgaand aan de taxatie bieden wij u de taxatie-opdracht ter ondertekening aan.

DE OPNAME TER PLAATSE

Tijdens de taxatie letten wij op de volgende waarde-factoren:

 • De staat van onderhoud
 • De oppervlakte
 • De functionele indeling
 • Constructie, gebuikte materialen en de kwaliteit ervan
 • Mate van isolatie en duurzaamheid
 • Eigendomssituatie zoals eigen grond, erfpacht
 • De ligging en omgeving
 • Het bestemmingsplan
 • De huidige marktomstandigheden

WELKE STUKKEN (IN PDF) HEEFT DE TAXATEUR VAN U NODIG?

Woonhuis:

 • Het eigendomsbewijs
 • Plattegrond(en) van de woning

Bij een appartementsrecht zijn tevens de stukken van de VvE (vereniging van Eigenaars) nodig:

 • Splitsingsakte- en tekening
 • Laatste notulen
 • Laatste Balans of financieel overzicht
 • Het Meerjarenonderhoudsplan
 • Overzicht van de maandelijkse servicekosten

Het uitwerken van het taxatierapport

De taxateur legt na de taxatie al zijn bevindingen vast in het taxatierapport. Wij hanteren daarbij een uniform model taxatierapport. De taxateur onderbouwt volgens strenge richtlijnen zijn waardeoordeel en zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

De controle van het taxatierapport

Uw taxatierapport zal worden gevalideerd (nagekeken) door een validatie-instituut. Het validatie-instituut ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Afronding

U ontvangt, na de digitale ondertekening door de taxateur, het taxatierapport volledig automatisch via de e-mail.